HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 5 NOVEMBER 2014


Geimpregneerd hout info


Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat ook gemeenten informeren over gevaren ge´mpregneerd houtDoor Henk Niggebrugge, 5 november 2014

Na Veiligheidsregio Zeeland (zie editie 2014-08-07) gaat nu ook Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland haar gemeenten informeren over de gevaren van het verbranden van ge´mpregneerd hout. Met dank aan Mw. Kuipers (lezeres van deze website en wonende in regio Noord- en Oost-Gelderland). Mw. Kuipers schreef onderstaande mail aan haar Veiligheidsregio en daarop kwam onderstaand antwoord:
VRAAG AAN VEILIGHEIDSRGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND
Verzonden: dinsdag 7 oktober 2014 10:53
Onderwerp: Chroomtrioxide in tuinhout risico's bij brand en vreugde vuren.
Aan: dhr. Scherjon en dhr. Schoenmaker van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland

Graag uw aandacht voor het volgende:

Na onderzoek is gebleken dat er in ge´mpregneerd afvalhout (tuinhout e.d.) onder andere chroomtrioxide zit. Dit is dezelfde stof als waar Defensie nu mee in het nieuws is. Defensie was al jaren op de hoogte hiervan, en is nu aansprakelijk gesteld voor de gezondheidschade van zijn personeel. (zie bijvoorbeeld deze link: www.drost.nl/drost-vraagt-justitie-vervolgingsmogelijkheden-defensie-verf-te-onderzoeken).

Bent u ervan op de hoogte dat er chroomtrioxide in ge´mpregneerd afvalhout zit? Wat zijn de veiligheidsmaatregelen die getroffen worden om te voorkomen dat beroepsgroepen en burgers via vreugdevuren (paas- en andere vuren) aan chroomtrioxide blootgesteld worden?

Ge´mpregneerd hout wordt net als asbest op milieustraten apart ingenomen om te voorkomen dat mens en milieu in aanraking komen met de gevaarlijke stoffen in het hout. Het gaat hier vooral om de stoffen Chroom VI en Arseen. Deze stoffen zijn zwarte lijst stoffen (mogen niet in het milieu komen) en kennen geen veilige ondergrens. Dat wil zeggen dat ieder contact potentieel ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken!

Het is hetzelfde Chroom VI die in de Spaanse sloffen zat bij de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde: keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2013/afleveringen/03-10-2013. Na deze uitzending zijn de sloffen met chroom direct uit de handel genomen. U ziet dat het zeer zeker geen onschuldige stoffen zijn waar we het over hebben. Toch staan onze tuinen vol met ge´mpregneerd hout dat bewerkt is met dit gif. In iedere kuub hout wordt zoĺn 7 kilo Chroom VI geperst dus het gaat over aanzienlijke hoeveelheden.

De Veiligheidsregio Zeeland heeft maatregelen getroffen om de blootstelling aan chroom zoveel mogelijk te voorkomen. Hier wil ik u graag op wijzen. Het voert te ver om hier uitgebreid verslag van te doen in deze brief daarom verwijs ik u naar www.hetechtenieuws.org/2014-08-07.php Waarin opgenomen de brief van Veiligheidsregio Zeeland, waarin zij de maatregelen kenbaar maken.

Verder heb ik aan u de volgende vragen:
1. Bent u reeds op de hoogte van de besluiten die VRZ heeft genomen in deze? Bent u voornemens deze aanbevelingen ook over te nemen?
2. Gaat u ook alle gemeenten in onze regio informeren over de risico's van het verbranden van ge´mpregneerd hout?
3. Gaat u ook alle gemeenten in onze regio adviseren om verbranden van ge´mpregneerd hout bij vreugdevuren te verbieden?
4. Gaat u ook aan onze GGD informatie beschikbaar stellen met het verzoek hiervan kennis te nemen en de Gelderlandse bevolking in te lichten?
5. Zijn er protocollen t.a.v. branden bij bedrijven waar hout wordt ge´mpregneerd (post-Seveso richtlijn)? Hoe zien die eruit in deze regio en hoe worden die toegepast/gecontroleerd? Een voorbeeld van zoĺn bedrijf is Van Aarle in st. Oedenrode (midden in een natuurgebied, nota bene) en van Swaay in Schijndel.
6. Zijn er protocollen t.a.v. huis/tuinbranden waar deze schuttingen in rook opgaan?
7. Zijn er protocollen t.a.v. branden in panden / huizen die ge´mpregneerde houten gevels / constructies hebben?

Ik zie met belangstelling uw reactie tegemoet en dank u bij voorbaat voor de genomen moeite.

Met vriendelijke groet,
Mw. Kuipers
ANTWOORD VAN VEILIGHEIDSRGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND
Verzonden: 17 oktober 2014 11:39

Geachte mevrouw Kuipers,

Onderstaand vindt u de beantwoording op uw vragen.
1. Bent u reeds op de hoogte van de besluiten die VRZ heeft genomen in deze? Bent u voornemens deze aanbevelingen ook over te nemen?

Antw. Ja, wij zijn op de hoogte. De gevaren van het verbranden van ge´mpregneerd hout zullen onder de aandacht worden gebracht de vergunning verleners (Gemeenten) binnen onze Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland.

2. Gaat u ook alle gemeenten in onze regio informeren over de risico's van het verbranden van ge´mpregneerd hout?

Antw. Zie antwoord vraag 1

3. Gaat u ook alle gemeenten in onze regio adviseren om verbranden van ge´mpregneerd hout bij vreugdevuren te verbieden?

Antw. Zie antwoord vraag 1

4. Gaat u ook aan onze GGD informatie beschikbaar stellen met het verzoek hiervan kennis te nemen en de Brabantse bevolking in te lichten?
(Opmerking redactie: schrijfster bedoeld hier Gelderlandse bevolking).

Antw. Onze GGD gaat niet over de Brabantse bevolking, wel is de GGD in onze regio van uw vragen op de hoogte.

5. Zijn er protocollen t.a.v. branden bij bedrijven waar hout wordt ge´mpregneerd (post-Seveso richtlijn)? Hoe zien die eruit in deze regio en hoe worden die toegepast/gecontroleerd? Een voorbeeld van zoĺn bedrijf is Van Aarle in st. Oedenrode (midden in een natuurgebied, nota bene) en van Swaay in Schijndel.

Antw. Voor Post-Seveso bedrijven in onze regio zijn rampbestrijdingsplannen opgesteld. In onze regio zijn er geen bedrijven waar hout wordt ge´mpregneerd die onder de post-Seveso richtlijn vallen. Er zijn om die reden geen specifieke protocollen. De brandweer en de GHOR hebben bij dergelijke branden de beschikking over een Adviseur Gevaarlijke Stoffen en een Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Zij kunnen bij dit soort branden de autoriteiten adviseren en zijn op de hoogte van de stoffen die vrijkomen bij de verbranding van ge´mpregneerd hout.

6. Zijn er protocollen t.a.v. huis/tuinbranden waar deze schuttingen in rook opgaan?

Antw. Zie antwoord vraag 5.

7. Zijn er protocollen t.a.v. branden in panden / huizen die ge´mpregneerde houten gevels / constructies hebben?

Antw. Zie antwoord vraag 5.

Met vriendelijke groet,
H. Schreurs

--------------------------------------------------------
Bc. H. Schreurs MSHE
Hoofd Operatien | sector Brandweerzorg VNOG
www.vnog.nl
Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn | Bezoekadres: Europaweg 79, 7336 AK Apeldoorn
--------------------------------------------------------

Zie ook:
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen
Klik voor vergroting
Ge´mpregneerd hout is bijna overal in achtertuinen te vinden. In veel ge´mpregneerd hout zit Chroom-6, hetzelfde Chroom-6 als waarmee defensie nu in het nieuws is. Als geimpregneerd hout wordt bewerkt of verbrand komen veel carcinoge stoffen zoals Chroom-6 vrij.
(foto: Oke-hout.nl)


VRAGEN
Bij deze het verzoek om ook vragen te stellen aan de veiligheidsregio in uw woongebied (zie hier een overzicht) en de eventuele antwoorden door te sturen naar redactie. U kunt daarvoor eventueel de vragen uit deze editie gebruiken en aanpassen.