HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 12 NOVEMBER 2014


Geimpregneerd hout info


Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gaat ook gemeenten informeren over gevaren ge´mpregneerd houtDoor Henk Niggebrugge, 12 november 2014

Na Veiligheidsregio Zeeland (editie 2014-08-07) en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (editie 2014-11-05) gaat nu ook Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost haar gemeenten informeren over de gevaren van ge´mpregneerd hout.
Met dank aan dhr. Heijmen. Dhr. Heijmen hield eerder zijn kinderen van school omdat zijn kinderen op het schoolplein in aanraking kwamen met o.a. Chroom-6 uit uitlogend speelhout (editie 2008-05-16). Dhr. Heijmen schreef onderstaande mail aan zijn Veiligheidsregio en daarop kwam onderstaand antwoord:
VRAGEN AAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-ZUIDOOST
Verzonden: vrijdag 26 september 2014 8:40
Onderwerp: vragen over chroom

Beste mensen van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

Ik volg al wat jaren de ontwikkelingen rondom het onderwerp ge´mpregneerd hout en de gevaren die dit oplevert voor mens en milieu. Tevens ben ik zelf actief in verschillende organisaties en heb in deze context al veel ervaring en kennis opgedaan. Omdat ik zelf in Eindhoven woon wil ik graag weten of mijn Veiligheidsregio op de hoogte is van de gevaren en welke veiligheidsmaatregelen er in acht genomen wordşşşen m.b.t. ge´mpregneerd hout. Dit vooral in de context van opzettelijke of onopzettelijke verbranding van deze materialen.

Ge´mpregneerd hout wordt net als asbest op milieustraten apart ingenomen om te voorkomen dat mens en milieu in aanraking komen met de gevaarlijke stoffen in het hout. Het gaat hier vooral om de stoffen Chroom VI en Arseen. Deze stoffen zijn zwarte lijst stoffen (mogen niet in het milieu komen) en kennen geen veilige ondergrens. Dat wil zeggen dat ieder contact potentieel ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken.

Voor de duidelijkheid; het gaat hier om hetzelfde Chroom VI als in de Defensie-verf waar het personeel ziek van is geworden. (voorpagina nieuws in vele media, zie: www.drost.nl/drost-vraagt-justitie-vervolgingsmogelijkheden-defensie-verf-te-onderzoeken) Het is hetzelfde Chroom VI die in de Spaanse sloffen zat bij de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde: keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2013/afleveringen/03-10-2013

U ziet dat het zeer zeker geen onschuldige stoffen zijn waar we het over hebben. Toch staan onze tuinen vol met hout dat bewerkt is met dit gif. In iedere kuub hout wordt zoĺn 7 kilo Chroom VI gepompt dus het gaat over aanzienlijke hoeveelheden. Zoals u misschien wel weet plaatsen de lokale woningbouwverenigingen uitsluitend ge´mpregneerd houten schuttingen en zo ontstaat langzaam de situatie dat bijna iedere achtertuin in Eindhoven en daarbuiten vol staat met de meest kwalijke stoffen die er bestaan voor de mens. Ook speelplaatsen zijn een probleem maar dat even terzijde.

Ik wil u daarom wijzen op een situatie die zich in de veiligheidsregio Zeeland heeft afgespeeld. Maar ook in de context van het hierboven gestelde denk ik dat deze vragen zeer relevant zijn.

N.a.v. die situatie en een aantal belangrijke beslissingen daarop van Veiligheidsregio Zeeland m.b.t ge´mpregneerd hout (zie: www.hetechtenieuws.org/2014-08-07.php) heb ik onderstaande vragen:

1. Bent u reeds op de hoogte van de besluiten die VRZ heeft genomen in deze? Bent u voornemens deze aanbevelingen ook over te nemen?
2. Gaat u ook alle gemeenten in onze regio informeren over de risico's van het verbranden van ge´mpregneerd hout?
3. Gaat u ook alle gemeenten in onze regio adviseren om verbranden van ge´mpregneerd hout bij vreugdevuren te verbieden?
4. Gaat u ook aan onze GGD informatie beschikbaar stellen met het verzoek hiervan kennis te nemen en de Brabantse bevolking in te lichten?
5. Zijn er protocollen t.a.v. branden bij bedrijven waar hout wordt ge´mpregneerd (post-Seveso richtlijn)? Hoe zien die eruit in deze regio en hoe worden die toegepast/gecontroleerd? Een voorbeeld van zoĺn bedrijf is Van Aarle in st. Oedenrode (midden in een natuurgebied, notabene) en van Swaay in Schijndel.
6. Zijn er protocollen t.a.v. huis/tuinbranden waar deze schuttingen in rook opgaan?
7. Zijn er protocollen t.a.v. branden in panden / huizen die ge´mpregneerde houten gevels / constructies hebben?

Ik zie met belangstelling uw reactie tegemoet en dank u bij voorbaat voor de genomen moeite.

Met vriendelijke groeten, Bas HeijmenANTWOORDEN VAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-ZUIDOOST
Verzonden: donderdag 30 oktober 2014 12:43

Geachte heer Heijmen,

Hiermee bevestigen wij ontvangst van uw mail van vrijdag 26 september jl. met vragen over chroom (zie hieronder).

Wij hebben uw vragen per item beantwoord:

1. Bent u reeds op de hoogte van de besluiten die VRZ heeft genomen in deze? Bent u voornemens deze aanbevelingen ook over te nemen?
Wij zijn op de hoogte van de besluiten die VRZ heeft genomen door middel van het artikel in ôhet echte nieuwsö. Wij zullen de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant informeren over dit artikel.

2. Gaat u ook alle gemeenten in onze regio informeren over de risico's van het verbranden van ge´mpregneerd hout?
Door middel van toezending van dit artikel worden de gemeenten op de hoogte gesteld. Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid wat hiermee op gemeentelijk niveau wordt gedaan.

3. Gaat u ook alle gemeenten in onze regio adviseren om verbranden van ge´mpregneerd hout bij vreugdevuren te verbieden?
In alle gemeenten geldt een algemeen stookverbod. In sommige gemeenten wordt voor het verbranden van snoeihout en/of vreugdevuren ontheffing verleend. Hierbij gaat men uit van zuiver en onge´mpregneerde hout.

4. Gaat u ook aan onze GGD informatie beschikbaar stellen met het verzoek hiervan kennis te nemen en de Brabantse bevolking in te lichten?
De GGD Brabant-Zuidoost is op de hoogte van gezondheidsrisicoĺs bij verbranding van ge´mpregneerd hout. Het is aan de GGD te bepalen welke voorlichting hierover aan de bevolking moet worden gegeven.

5. Zijn er protocollen t.a.v. branden bij bedrijven waar hout wordt ge´mpregneerd (post-Seveso richtlijn)? Hoe zien die eruit in deze regio en hoe worden die toegepast/gecontroleerd? Een voorbeeld van zoĺn bedrijf is Van Aarle in st. Oedenrode (midden in een natuurgebied, notabene) en van Swaay in Schijndel.
Er zijn landelijke inzetprotocollen voor het bestrijden van branden met gevaarlijke stoffen. Een onderdeel van het protocol is dat een adviseur gevaarlijke stoffen wordt gealarmeerd. Deze adviseur heeft kennis van mogelijke risicoĺs bij verbranding van ge´mpregneerd hout en zal hier ook naar handelen. De door u genoemde bedrijven zijn overigens niet gesitueerd in de regio Zuidoost-Brabant.

6. Zijn er protocollen t.a.v. huis/tuinbranden waar deze schuttingen in rook opgaan?
Ook hier zijn inzetprotocollen voor de brandweer en zal door de brandweer ademlucht worden gedragen en bewoners in het benedenwindse gebied zo nodig geadviseerd worden om ramen en deuren te sluiten of eventueel het gebied te verlaten.

7. Zijn er protocollen t.a.v. branden in panden / huizen die ge´mpregneerde houten gevels / constructies hebben?
Hiervoor gelden dezelfde protocollen als genoemd bij vraag 6

Ik vertrouw erop u hiermee te hebben ge´nformeerd. Mocht u echter nog vragen of opmerkingen hebben kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Ton Emmen
Directiesecretaris
Veiligheidsregio Brabant-ZuidoostZie ook:
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen
Klik voor vergroting
Dhr. Heijmen en zijn vrouw hielden in 2008 hun kinderen thuis van een basisschool te Eindhoven omdat op het schoolplein veel ge´mpregneerd speelhout (foto) was geplaatst. Hun kinderen kwamen in contact met Chroom-6 dat uitloogde uit het hout. De ouders werden schuldig bevonden i.v.m. het overtreden van de leerplichtwet. Zie deze zaak en alle eerdere edities daarover onderaan in editie 2008-05-16.

Mede door de zaak bij defensie over Chroom-6 in verf (volop in het nieuws) is er nu meer bewustzijn ontstaan over Chroom-6 in ge´mpregneerd hout en is er zelfs een artikel in een krant verschenen n.a.v. de beslissingen van Veiligheidsregio Zeeland.