HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 18 FEBRUARI 2015


Geimpregneerd hout info


Veiligheidsregio Haaglanden adviseert verbod op geïmpregneerde pallets bij vreugdevurenDoor Henk Niggebrugge, 18 februari 2015

Het vreugdevuur in Scheveningen, volgens veel media het grootste vreugdevuur ter wereld , trok dit jaar veel aandacht.
Aan Veiligheidsregio Haaglanden vroeg ik hoe men gaat voorkomen dat stoffen als Chroom-6 uit geïmpregneerd hout (via vreugdevuren) verspreid worden. Daarbij stuurde ik informatie als de Chroom-6 zaak bij defensie, het advies op verbod van giftig hout bij vreugdevuren in Zeeland (pzc) en de officiële beslissing dat met het blote oog niet is te zien of een stuk (afval)hout wel of niet is geïmpregneerd.
Volgens Brandweer Haaglanden (onderdeel van VRH) liggen die problemen op de terreinen van milieu en de gezondheidszorg en heeft VRH geen zelfstandige bevoegdheden om op te treden tegen het gebruik van geïmpregneerd pallets. Veiligheidsregio Haaglanden schrijft wel te gaan adviseren het gebruik van geïmpregneerd pallets te verbieden bij vreugdevuren:


Datum: maandag 2 februari 2015 8:20 uur
Onderwerp: Chroom-6 en vreugdevuur Scheveningen

Beste mensen van Veiligheidsregio Haaglanden,
Mijn onderstaande mail aan u was wat aan de late kant.
Daarom vraag ik nu de vragen m.b.t het vreugdevuur van de nacht op 2015 / 2016.

Hoe gaan jullie voorkomen dat stoffen als Chroom-6 diffuus verspreid worden?

Veel pallets zijn met Chroom-6 geïmpregneerd. Chroom-6 is een zwarte lijst stof en mag vanwege zijn klasse 1 kankerverwekkende eigenschappen niet in het milieu komen. Daarom wordt geïmpregneerd hout op milieustraten ook apart ingezameld.

Er is een grote zaak over Chroom-6 bij defensie. Mensen zijn ziek geworden doordat men Chroom-6 heeft ingeademd, zie:
www.drost.nl/dossiers/dossier-chroom6-defensie/

Veel pallets hebben wel een merkteken maar veel ook niet. Daarnaast is er al een rechtszaak geweest waardoor officieel is beslist dat met het blote oog niet is te zien of een stuk (afval)hout wel of niet is geïmpregneerd, zie:
www.hetechtenieuws.org/2009-03-25.php

Veiligheidsregio Zeeland heeft daarom ook geadviseerd aan haar gemeenten om geïmpregneerd hout te verbieden bij vreugdevuren, zie:
www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/veiligheidsregio-zeeland-adviseert-gemeenten-verbod-op-giftig-tuinhout-bij-vreugdevuren-1.4614260

Gaan jullie daar niet in mee? Zo nee, waarom niet?
Graag uw reactie.

Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
www.hetechtenieuws.org/nummers.php

Datum: 10 februari 2015 13:18 uur
Onderwerp: Chroom-6 en vreugdevuur Scheveningen

Geachte heer Niggebrugge.

Ik heb uw email ontvangen via onze afdeling Communicatie.
In uw email vraagt u aan ons, de Veiligheidsregio Haaglanden, hoe wij gaan voorkomen dat stoffen als Chroom-6 diffuus verspreid worden. U vraagt specifiek naar de situatie tijdens de oud & nieuw nachten waarbij vreugdevuren met pallets worden opgebouwd.

De problemen die u aangeeft liggen op de terreinen van milieu en de gezondheidszorg. De brandweer Haaglanden heeft geen zelfstandige bevoegdheden om op te treden tegen het gebruik van dergelijke pallets. Wij kunnen alleen de bevoegde gezagen informeren en adviseren. Voor het beantwoorden van uw vraag om tot een verbod van het gebruik van dergelijke pallets over te gaan kunt u zich daarom het beste wenden tot de Omgevingsdienst Haaglanden (www.odh.nl) en de Gemeente Den Haag (www.denhaag.nl).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

P.J. van de Wetering MPS
Teamhoofd Toezicht & Ontwikkeling
Informatiemanager ROT

Directie Brandweerzorg
Cluster Risico- en Crisisbeheersing
Team Toezicht & Ontwikkeling
Brandweer Haaglanden
Internet: www.brandweer.nl/haaglanden

Datum: 11 februari 2015 07:53 uur
Onderwerp: Re: Chroom-6 en vreugdevuur Scheveningen

Beste heer van de Wetering,
Bedankt voor uw reactie.
Zou u mij nog willen voorzien van antwoord op deze vraag:
Gaat Veiligheidsregio Haaglanden net als Veiligheidsregio Zeeland (zie www.hetechtenieuws.org/2014-08-07.php) ook haar gemeenten adviseren geïmpregneerd hout bij vreugdevuren te verbieden?

Alvast bedankt,
Vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge

Datum: 12 februari 2015 09:42
Onderwerp: RE: Chroom-6 en vreugdevuur Scheveningen


Geachte heer Niggebrugge,

De VRH werkt al een aantal jaren via diverse sporen om de vreugdevuren in goede banen te begeleiden.

Ten eerste hebben wij een algemene richtlijn ontwikkeld. Voor de volledigheid heb ik deze voor u bijgevoegd. In dit document wordt in algemene zin aangegeven waaraan dient te worden voldaan. In die zin hebben wij ten aanzien van de te gebruiken materialen altijd gecommuniceerd dat de vuurstapels geen schadelijke materialen mogen bevatten en dat pallets zijn toegestaan. Uw informatie zullen wij gebruiken om ons advies aan te scherpen door op te nemen dat ook pallets die, bv doordat deze zijn geïmpregneerd, niet gebruikt mogen worden.

Het tweede spoor, met name in Den Haag ten aanzien van grote vreugdevuren, is dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd tussen de gemeente, organisatie, politie en de VRH. Wij zullen inderdaad adviseren om ook in deze afspraken het verbod op het gebruik van geïmpregneerde pallets op te nemen.

Met vriendelijke groet,

P.J. van de Wetering MPS
Teamhoofd Toezicht & Ontwikkeling
Informatiemanager ROT

Directie Brandweerzorg
Cluster Risico- en Crisisbeheersing
Team Toezicht & Ontwikkeling
Brandweer Haaglanden
Internet: www.brandweer.nl/haaglanden
Zie ook:
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gaat ook gemeenten informeren over gevaren geïmpregneerd hout
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat ook gemeenten informeren over gevaren geïmpregneerd hout
Problemen met Chroom-6 al veel langer bekend bij overheid
Veiligheidsregio Zeeland gaat aan de slag met info over geïmpregneerd hout
Informatie over deze website

Klik voor vergroting
Er is zoals ook blijkt uit de door Brandweer Haaglanden meegestuurde Gedragslijn Vreugdeveuren Jaarwisseling 2014 - 2015 (pdf) al gecommuniceerd tussen de gemeente, organisatie, politie en Veiligheidsregio Haaglanden dat de vuurstapels geen schadelijke materialen mogen bevatten. Brandweer Haaglanden (onderdeel van VRH) schrijft te gaan adviseren om in deze afspraken ook het verbod op het gebruik van geïmpregneerde pallets op te nemen.