HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 03 MAART 2015


Geimpregneerd hout info


Gemeente- en Kinderparadijs Purmerend hebben 4 maart een afspraak hoe hier in de toekomst mee om te gaan.

GGD adviseert geen geïmpregneerd hout te zagen of te verbrandenDoor Henk Niggebrugge, 03 maart 2015

N.a.v. eerdere edities over geïmpregneerd hout en een bericht van een bezoekster van het Kinderparadijs te Purmerend stelde ik vragen aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW).
Dit omdat de samenstelling en herkomst van de soorten hout waar de kinderen mee spelen niet bekend zouden zijn. VRZW stuurde de vragen door aan GGD Zaanstreek-Waterland. De GGD kwam daarop met het advies (2015-02-02) aan Gemeente Purmerend ervoor te zorgen dat er geen Chroom- of Arseen houdend hout verzaagd of verbrand wordt op het kinderparadijs te Purmerend.
Na mijn verzoek om reactie i.v.m. deze editie heeft de GGD ook bevestigd dat men verduurzaamd hout visueel niet kan onderscheiden van onbehandeld hout (zie ook uitspraak rechtszaak). De GGD gaf daarop ook het algemene advies (2015-02-17) om alleen hout te verbranden waarvan men zeker weet dat het niet geïmpregneerd is (bijv. geen sloophout).

ADVIES GGD
Op 14 augustus 2014 vroeg ik aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland of zij Gemeente Purmerend gaan adviseren, het spelen met en verbranden van geïmpregneerd hout op het kinderparadijs, te verbieden. Ik stuurde daarbij de officiële uitspraak dat behandeld hout visueel niet te onderscheiden is van onbehandeld hout. En de link naar de Chroom-6 zaak bij defensie, hetzelfde Chroom-6 waarmee veel hout is geïmpregneerd. Daarop kwam de volgende reactie:Datum: 2 februari 2015 14:48 uur
Onderwerp: Re: Spelen met Chroom-6

Geachte heer Niggebrugge,

Naar aanleiding van uw melding hebben de collega's van de afdeling medische milieukunde van de GGD Zaanstreek-Waterland contact gehad met de gemeente Purmerend. Het volgende advies is aan de gemeente Purmerend uitgebracht:

"Naar aanleiding van een melding signaleert GGD Zaanstreek- Waterland dat er bij het Kinderparadijs in Purmerend mogelijk geïmpregneerd hout wordt verbrand. Het verbranden van geïmpregneerd hout kan mogelijk tot het ontstaan van gezondheidsrisico's leiden. De GGD adviseert om deze redenen de gemeente om maatregelen te nemen. Het advies van de GGD is om ervoor te zorgen dat er geen chroom- of arseen houdend hout verzaagd of verbrand wordt op deze plek."

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Petra Smits
Beleidsmedewerker risicobeheersing - A
Brandweer Zaanstreek-Waterland

Brandweer Zaanstreek-Waterland maakt deel uit van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112,1508 XB, Zaandam
Postadres: Postbus 150, 1500 ED, Zaandam
Meer weten over Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland?
Kijk eens op : www.vrzw.nl
Bovenstaand bericht heb ik op 3 februari 2015 doorgestuurd naar het kinderparadijs te Purmerend met daarbij de volgende inhoud en vragen:


Datum: 3 februari 2015, 09:57 uur
onderwerp: Hoe voorkomen dat kinderen spelen met giftig hout

Beste mensen van Kinderparadijs Purmerend,
N.a.v. een bezoek vorig jaar aan uw kinderparadijs door een van mijn lezers met kinderen ontving ik foto's en vragen. I.v.m. eerdere ontwikkelingen waarbij diverse veiligheidsregio's gemeenten adviseren geen geïmpregneerd hout te gebruiken bij vreugdevuren (zie archief www.hetechtenieuws.org/nummers.php) stelde ik vragen aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Daarop kwam onderstaand antwoord van GGD Zaanstreek-Waterland.

Op het kinderparadijs wordt veel gespeeld met pallets en ander hout met voor mij onbekende herkomst. Ook gebruiken de kinderen het hout om vuurtjes te stoken en pannenkoeken en dergelijke boven te bakken. Hierdoor kan bij gebruik van geïmpregneerd hout direct Chroom-6 ingeademd worden. Veel pallets zijn met Chroom-6 en/of diverse andere onbekende en bekende giftige stoffen geïmpregneerd. Chroom-6 is een zwarte lijst stof en mag vanwege zijn klasse 1 kankerverwekkende eigenschappen niet in het milieu komen. Daarom wordt geïmpregneerd hout op milieustraten ook apart ingezameld.

Het Chroom-6 waar kinderen op kinderparadijs Purmerend mogelijk mee in contact kunnen komen bij gebruik van pallets en hout van onbekende herkomst betreft hetzelfde Chroom-6 als bij de Chroom-6 zaak bij defensie: www.drost.nl/dossiers/dossier-chroom6-defensie/

Veel pallets hebben wel een merkteken maar veel pallets ook niet. Daarnaast is er al een rechtszaak geweest waardoor officieel is beslist dat met het blote oog niet is te zien of een stuk (afval)hout wel of niet is geïmpregneerd, zie: www.hetechtenieuws.org/2009-03-25.php

Vragen i.v.m. toekomstig online artikel:
1. Hoe gaat kinderparadijs Purmerend er voor zorgen dat kinderen niet (meer) in aanraking komen met geïmpregneerde soorten hout?
2. Hoe gaat kinderparadijs in de toekomst aantonen dat er geen geïmpregneerde soorten hout gebruikt worden?
3. Heeft u zelf nog opmerkingen / aanvullingen / vragen waardoor het artikel mogelijk kan winnen aan kwaliteit?

Alvast hartelijk dank voor uw reactie
Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
www.hetechtenieuws.org
Daarop kreeg ik de volgende reactie van Kinderparadijs Purmerend:


Datum: 5 februari 2015, 08:51 uur
Onderwerp: Re: Hoe voorkomen dat kinderen spelen met giftig hout

Geachte heer Niggebrugge,
Hartelijk dank voor uw aandacht voor het Kinderparadijs.
Graag nodig ik u uit voor een afspraak op het terrein, dan kunnen we u onze manier van werken laten zien en wellicht heeft u nog zinvolle adviezen voor ons.
Met vriendelijke groet,
Clemens Hageraats
BEZOEK AAN KINDERPARADIJS
Op zaterdag 5 februari, 14.00 uur ben ik op uitnodiging van dhr. Hageraats aanwezig geweest op het terrein van het Kinderparadijs, onderdeel van Clup Welzijn in Purmerend. Na een vriendelijk ontvangst heb ik in het gebouwtje op het terrein gesproken met dhr. Hageraats en diverse andere medewerkers van het kinderparadijs. We hebben daarna met zijn allen nog even over het terrein gelopen en aan mij zijn de diverse soorten hout laten zien. Volgens de medewerkers is het hout afkomstig van diverse bedrijven in de omgeving die het hout zelf naar het kinderparadijs brengen.

Dhr. Hageraats liet mij op vrijdag 27 februari j.l. per email het volgende weten:

"De medewerkers kijken na of het hout geïmpregneerd is. De medewerkers van het kinderparadijs zorgen ook dat de kinderen alleen kale pallets verbranden. De medewerkers vertellen de kinderen ook dat spaanplaat en geïmpregneerd hout niet verbrand mag worden, de kinderen leren hier van en weten dit nu ook. De bedrijven brengen meestal pallets maar ook andere soorten hout. Af en toe, zo eens in de 3-4 maanden komt het voor dat er door onbekenden divers hout voor het hek bij de ingang wordt achtergelaten of over het hek wordt gegooid. Ook bij dit hout scheiden de medewerkers het hout dat verbrand kan worden van het hout dat niet verbrand kan worden."


Klik voor vergroting Klik voor vergroting


Alleen onbehandeld hout
Dhr. Hageraats van het Purmerendse Kinderparadijs vertelde mij dat gemeente Purmerend enige jaren geleden al heeft aangegeven dat er alleen onbehandeld hout verwerkt mag worden. Hoe de medewerkers van het kinderparadijs zeker kunnen weten of een stuk hout geïmpregneerd is of niet is mij niet helemaal duidelijk. Eigenlijk zou per stuk hout of pallet(hout) een onderzoek gedaan moeten kunnen worden. Maar dat blijkt in de praktijk bijna niet haalbaar/realistisch.

Van veel stukken (sloop)hout en (oude) pallets is de samenstelling en herkomst niet of moeilijk te achterhalen. Veel pallets hebben wel merktekens dat ze (alleen?) met hitte behandeld zouden zijn maar kunnen ook weer gerepareerd zijn met delen van geïmpregneerde pallets.

Dat mensen diverse soorten (sloop)hout van onbekende herkomst en samenstelling voor het hek van het kinderparadijs achterlaten is goed bedoeld. Maar gezien de carcinogene stoffen als Chroom en Arseen kan men, zolang men niet zeker weet of het geïmpregneerd is, het hout volgens mij beter niet gebruiken.
Dit mede omdat na een eerdere rechtszaak officieel is beslist dat visueel niet het verschil is te zien tussen behandeld hout en onbehandeld hout. Ik heb dit verteld aan de medewerkers tijdens mijn bezoek.
Dat het verschil tussen wel en niet geïmpregneerd hout niet goed visueel is te zien is mij een week na mijn bezoek aan het kinderparadijs ook door GGD Zaanstreek-Waterland per mail bevestigd.

Zie ook deze gerelateerde artikelen:
Zichtbare en onzichtbare risico's van geïmpregneerd hout
Creatief met steigerhout en pallethout is dat gevaarlijk?
Verduurzaamd hout is visueel niet te onderscheiden van onbehandeld hout
Veiligheidsregio Haaglanden adviseert verbod op geïmpregneerde pallets bij vreugdevuren

Dhr. Hageraats heeft mij laten weten met het team nader advies te gaan vragen aan de gemeente en GGD over de vraag hoe hier nu in de toekomst mee om te gaan in het belang van ieders welzijn en gezondheid. Een afspraak met de gemeente staat gepland voor woensdag 4 maart.
REACTIE GGD ZAANSTREEK-WATERLAND
Om deze editie completer te krijgen heb ik GGD Zaanstreek-Waterland verzocht om reactie. Zie hieronder mijn vragen aan GGD Zaanstreek-Waterland.
Daaronder de reactie van GGD Zaanstreek-Waterland.


Datum: 12 februari 2015 08:39
Onderwerp: Giftig hout en kinderparadijs Purmerend

Beste mensen van GGD Zaanstreek-Waterland,

Via Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ontving ik uw advies aan gemeente Purmerend m.b.t. geïmpregneerd hout en kinderparadijs Purmerend:

"Naar aanleiding van een melding signaleert GGD Zaanstreek- Waterland dat er bij het Kinderparadijs in Purmerend mogelijk geïmpregneerd hout wordt verbrand. Het verbranden van geïmpregneerd hout kan mogelijk tot het ontstaan van gezondheidsrisico’s leiden. De GGD adviseert om deze redenen de gemeente om maatregelen te nemen. Het advies van de GGD is om ervoor te zorgen dat er geen chroom- of arseen houdend hout verzaagd of verbrand wordt op deze plek."

Hierop heb ik contact opgenomen met het Kinderparadijs en heb ik op uitnodiging van de manager van het kinderparadijs afgelopen zaterdag 7 februari 2015 de manager en andere mensen van het kinderparadijs gesproken. Ik heb ter plekke begrepen dat de mensen erg hun best doen om te voorkomen dat er hout met stoffen als Chroom-6 en Arseen bij de kinderen terecht komen. Maar in de praktijk is dat moeilijk visueel te beoordelen.

In het verleden is er al een rechtszaak geweest waardoor officieel is beslist dat met het blote oog niet is te zien of een stuk (afval)hout wel of niet is geïmpregneerd, zie de officiele stukken hier: http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-25.php

Vragen i.v.m. toekomstig online artikel:
1. Heeft GGD Zaanstreek-Waterland adviezen hoe de medewerkers en kinderen (en ouders) van kinderparadijs Purmerend kunnen beoordelen welk stuk (afval)hout geïmpregneerd is en welk stuk (afval)hout niet?
2. Heeft u nog opmerkingen, aanvullingen en/of vragen waardoor het artikel mogelijk kan winnen aan kwaliteit?

Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
www.hetechtenieuws.org

REACTIE GGD ZAANSTREEK-WATERLAND


Datum: 17 februari 2015 09:43 uur
Onderwerp: reactie GGD over geïmpregneerd hout

Geachte heer Niggebrugge,
Bedankt voor uw bericht.

Voor zover bij GGD Zaanstreek- Waterland bekend, klopt het dat het niet goed mogelijk is om geïmpregneerd hout visueel te onderscheiden van niet geïmpregneerd hout. Op dit moment heeft GGD Zaanstreek- Waterland geen aanvulling op deze informatie. Het (algemene) advies van de GGD is om- uit voorzorg- alleen hout te verbranden waarvan men zeker weet dat het niet geïmpregneerd is (bv geen sloophout). Als er relevante informatie beschikbaar komt zal de GGD het advies herzien.
De GGD heeft contact met de gemeente over de verdere afhandeling.

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord. Voor meer inhoudelijke vragen over dit onderwerp verwijs ik u naar de GGD in de buurt van uw eigen woonadres.

Met vriendelijke groeten,

Aniko Kossen- Varga
Medisch milieukundige
GGD Zaanstreek- Waterland

REACTIE GEMEENTE PURMEREND
N.a.v. mijn verzoek om reactie aan Gemeente Purmerend heeft Dhr. Gans van Milieuinspectie mij op vrijdag 27 februari j.l. per email laten weten dat hij a.s. woensdag 4 maart 2015 een gesprek heeft met dhr. Hageraats van het Kinderparadijs en een collega van Uitvoering. Dhr Gans schrijft dat in dit gesprek besproken gaat worden hoe men dit item verder zal gaan aanpakken

Wordt vervolgd.

Zie ook:
Veiligheidsregio Haaglanden adviseert verbod op geïmpregneerde pallets bij vreugdevuren
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gaat ook gemeenten informeren over gevaren geïmpregneerd hout
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat ook gemeenten informeren over gevaren geïmpregneerd hout
Problemen met Chroom-6 al veel langer bekend bij overheid
Veiligheidsregio Zeeland gaat aan de slag met info over geïmpregneerd hout
Informatie over deze website


Klik voor vergroting
De eerste reactie van de GGD staat vermeld in een mail van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.


Klik voor vergroting
De tweede reactie van de GGD.


Klik voor vergroting
Een boot op het kinderparadijs te Purmerend gemaakt van diverse soorten hout.