HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 11 MEI 2015


Geimpregneerd hout info


Advies geen geïmpregneerd (pallet)hout te zagen en verbranden op kinderparadijs wordt overgenomenDoor Henk Niggebrugge, 11 mei 2015

Begin dit jaar adviseerde de GGD aan gemeente Purmerend maatregelen te nemen m.b.t. het gebruik van mogelijk geïmpregneerd hout. Dit op het terrein van het kinderparadijs te Purmerend onderdeel van Clup Welzijn (zie editie 2015-03-03). De Milieu inspecteur van Gemeente Purmerend heeft intussen een overleg gehad met het bestuur van Clup Welzijn en heeft laten weten dat het advies om geen geïmpregneerd (pallet)hout te verzagen en te verbranden sowieso wordt overgenomen. Volgens de Milieu inspecteur zal men voor een alternatief houtbedrijven en Doe het Zelf zaken af gaan om daar onbehandeld resthout proberen te verkrijgen.
Deze editie heeft wat langer geduurd omdat er tussendoor nog contact werd gezocht met diverse bedrijven en instanties uit de palletindustrie. Dit i.v.m. onderzoek naar onbehandelde pallets en hoe deze te herkennen.
MAATREGELEN
GGD Zaanstreek-Waterland adviseerde begin dit jaar aan gemeente Purmerend maatregelen te nemen. De Milieu inspecteur van gemeente Purmerend stuurde mij 26 maart 2015 het volgende:

van: R. Gans
aan: Henk Niggebrugge
datum: 26 maart 2015 10:01 uur
onderwerp: RE: Kinderparadijs

Henk, gistermiddag een heel goed overleg gehad met het bestuur van Clup Welzijn en twee (vaste) vrijwilligers.
Advies om te stoppen met zagen en verbranden van (geïmpregneerd) pallethout wordt sowieso overgenomen.
Men begint vandaag intensief met het inventariseren en zoeken voor een alternatief voor palletbrandhout.
Dat verbranden van hout is nl. het belangrijkste op het hele Kinderparadijs. Fikkie stoken is het mooiste wat er is, want dat vond ik ook op die leeftijd. Voor een alternatief zal men houtbedrijven en Doe het Zelf zaken af gaan om daar onbehandeld resthout proberen te verkrijgen. Ook hoveniersbedrijven worden bezocht om te kijken voor restprodukten, maar dat wordt een lastig verhaal heb ik al begrepen. Je begrijpt wel dat er een korte overlapping zit/moet zitten tussen het verbranden van ( onbehandelde?) pallets en bovengenoemd alternatief. Dat zal enkele weken/maanden zijn. Wij hebben afgesproken dat er volgende week een tijdstip/tijdspad wordt vastgelegd door het bestuur van Clup. Voorlopig is dit het resultaat en ik ben niet ontevreden. Ik hoop jij ook niet.

Wel heb ik nog een vraag over wat voor soort stempel/merkteken er op onbehandelde pallets moet staan om er zeker van te zijn dat die schoon zijn van allerlei ongezonde stoffen. Toen jij op bezoek was op het Kinderparadijs heb jij aangegeven dat een merkteken in de de vorm van een "spar" oid volstaat als onbehandeld pallethout. Volgens een van de medewerkers heb jij dat toen ook laten zien op een pallet. Heb jij van zo'n merkteken een foto of een afbeelding van? En kun jij mij die dan mailen? Als die dan wel voldoen dan kunnen ze daar op inspelen om alleen met die pallets aan de gang te gaan met als aanvulling resthout en eventueel snoeiafval.
Hoor graag van je.

Groet Ron Gans
Milieu inspecteur Gemeente Purmerend
HT (HEAT TREATMENT) PALLETS
Op het kinderparadijs is veel gebruik gemaakt van houten pallets. Het is aan het hout zelf niet te zien of een pallet wel of niet geïmpregneerd is (zie ook eerdere rechtzaak Raad van State, editie 2009-03-25). Tijdens mijn bezoek aan het kinderparadijs (zie editie 2015-03-03) heb ik inderdaad aangegeven dat een merkteken met een "soort spar" (het IPPC merkteken) volgens diverse websites onbehandeld pallethout zou zijn. Omdat ik op het terrein van het kinderparadijs op een HT-pallet dezelfde spikkels zag zoals ook te zien is op vers geïmpregneerd hout in bouwmarkten heb ik daar ook mijn twijfel over uitgesproken. Het gaat om dit IPPC merkteken:

Klik voor vergroting


HT PALLETS KUNNEN OOK CHEMISCH GEIMPREGNEERD ZIJN
Later is gebleken dat er volgens de IPSM-15 (de internationale richtlijnen voor houten verpakkingen) verschillende methoden zijn om te voldoen aan het (brand)merkteken HT. Heat enabled chemical impregnation is volgens de IPSM-15 één van die methoden. Dit betekent dat een pallet met brandmerk "HT" ook chemisch geïmpregneerd zou kunnen zijn. Zie editie:
2015-04-02 "HT pallets kunnen ook chemisch geïmpregneerd zijn".

NEDERLANDSE HT PALLETS
Volgens diverse Nederlandse bedrijven en instanties zouden Nederlandse HT-pallets geen schadelijke stoffen bevatten. Maar ook aan het gebruik van Nederlandse HT pallets zitten risico's. Want vanaf welke datum zijn Nederlandse HT-pallets onbehandeld? Op terreinen waar men kinderen laat spelen met allerlei verschillende pallets is in het brandmerk niet te zien wanneer de (Nederlandse)(HT)pallet gemaakt is.

KLOSSEN VAN (HT)PALLETS
De klossen van (HT) pallets zijn vaak gemaakt van samengeperst A, B en C - hout.
Klasse A-hout is onbewerkt hout;
Klasse B-hout is hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels (geen rotan), geverfd hout, deuren, kozijnen (zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex; en,
Afvalhout C is verduurzaamd of geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu (Bron: Recycling-centrum.nl)

Klik voor vergroting
Hier is te zien dat geïmpregneerd afvalhout wordt gebruikt voor spaanplaat en pallets (Bron folder: Calameo.com).
Klik voor vergroting
Een klos van een HT-pallet gemaakt van samengeperst hout. Is het A, B of C- hout? Kan dit gebruikt worden om vuur(tjes) te stoken? Pannekoeken boven te bakken? Wie weet 100% zeker dat hier geen Arseen of Chroom-6 in zit?

Op Mr pallets en kisten.nl is een Nederlandse HT-pallet-klos (met IPPC-logo) te zien van samengeperst (afval)hout.CONTACT
Zowel de redactie van Hetechtenieuws.org, de Milieu inspecteur van gemeente Purmerend en het bestuur van Clup Welzijn hebben ieder afzonderlijk contact gezocht met diverse pallet-bedrijven en instanties. Diverse instanties deelden mij mede dat (hun) pallets met het brandmerk "HT" (Heat Treatment) onbehandeld zouden zijn:

De SMHV (Stichting Markering Houten Verpakkingen) schreef mij op 16 maart:
Geachte heer Niggebrugge,
Wij hebben uw vraag ontvangen. Er wordt aangegeven dat diverse methoden geschikt kunnen zijn. In Nederland is alleen de Heat Treatment(HT) methode geschikt. In de loop van 2015 ook de Dielectric Heating (DH) methode in het Handboek SMHV als erkende methode worden opgenomen.
Met vriendelijke groet,
Barbra Poppelaars
secretariaat SMHV
Stichting Markering Houten Verpakkingen

De NVGP (Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en verpakkingsmaterialen) schreef mij op 21 april:
Beste Henk,
Ik heb een aantal pakketfabrieken benaderd met deze vraag. En de EPV, de Ned. Emballage- en Palletindustrie. Allen gaven hetzelfde antwoord: pallets met de HT aanduiding bevatten absoluut geen gevaarlijke stoffen. De methode die genoemd wordt in de ISPM regeling, wordt in Nederland niet toegestaan. De EPV zegt dat pallets met de HT codering veiling verzaagd en verbrand mogen worden.
Pallets worden al langere tijd niet meer geïmpregneerd. Een van de redenen was, dat wanneer er een vrachtwagen gelost moest worden met pas geïmpregneerde pallets, het wel eens voor kwam dat een chauffeur onwel werd van het residu van het gebruikte middel. In Europa maken alle palletfabrikanten gebruik van droogkamers.
Uiteraard kunnen zij niet garant staan voor pallet gefabriceerd in bijv. het Verre Oosten. Maar ook als deze geïmpregneerd zouden zijn geweest en al langere tijd in gebruik, zal er geen residu te vinden zijn. Maar om dus helemaal zeker te zijn; maak alleen gebruik van pallets met de code HT.
Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag.
Vriendelijke groet,
Erna de Graaf
www.nvgp.nl

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) schreef mij op 30 april:
Geachte heer Niggebrugge,
HT onder ISPM-15 wordt als volgt gedefinieerd:
"Heat treatment (treatment code for the mark: HT) Wood packaging material must be heated in accordance with a specific time└temperature schedule that achieves a minimum temperature of 56 íC for a minimum duration of 30 continuous minutes throughout the entire profile of the wood (including at its core). Various energy sources or processes may be suitable to achieve these parameters. For example, kiln-drying, heat-enabled chemical pressure impregnation, microwave or other treatments may all be considered heat treatments provided that they meet the heat treatment parameters specified in this standard."
Voor HT-behandeld materiaal conform ISPM-15 afkomstig uit Nederland wordt alleen een warmtebehandeling met lucht toegepast, en vindt geen impregnatie plaats om aan ISPM-15 te voldoen. In Nederland zijn geen geregistreerde bedrijven bekend die Heat enabled chemical impregnation toepassen voor HT conform ISPM-15. Zie hiervoor www.smhv.nl.
Het kan zijn dat andere behandelingen wel plaatsvinden, maar die vallen niet onder de ISPM-15 afspraken en toezicht. Voor die informatie kunt u zich tot de pallet- en verpakkingshoutindustrie wenden, b.v. via de EVP (www.evp.nl) of FEFPEB (www.fefpeb.eu). Naar verwachting worden in andere landen ook geen heat-enabled chemical impregnation toegepast voor ISPM-15 hout, omdat dit duurder is. Chemische imprenatie van hout valt daarmee niet onder toezicht van de NPPO of IPPC.
Zoals al is aangegeven, wordt in Nederland uitsluitend de hittebehandeling toegepast. In Nederland behandeld hout met het HT kenmerk heeft dus geen chemische behandeling gehad met biociden. Naast het HT merk moet ook een landcode zijn aangebracht en een code van de behandelaar. Dit kan meer zekerheid geven dat het hout in Nederland is behandeld met uitsluitend een hittebehandeling.
Indien geen codes aanwezig zijn, kan alleen chemisch onderzoek uitsluitsel geven.
Het kan zijn dat middelen die gebruikt worden voor het impregneren onder de biocidewetgeving vallen. In dat geval dan kunt u de vraag voor dat deel aan ILT van I&M te stellen via hun meldkamer: (www.ilent.nl).
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Carla Aponno
Hoofd afdeling Klantcontactcentrum
Divisie Klantcontact & dienstverlening
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De EPV (Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging) schreef mij op 30 april:
Geachte heer Niggebrugge,
Hartelijk dank voor uw bericht.
De verwijzing over ISPM 15 in uw redactie is verwarrend en hierover kan het volgende worden gemeld: Heat Treatment (HT) en Dielectric Heating (DH) zijn onder ISPM 15 erkende behandelmethoden. Methylbromide (MB) is sinds 2010 niet meer als behandelmethode in de EU toegestaan en DH zal in Nederland op zeer korte termijn in het Handboek SMHV worden opgenomen als toegestane behandelmethode. Pallets met een DH of HT-merkteken hebben een hittebehandeling ondergaan en bevatten volstrekt geen gevaarlijke stoffen.
Het impregneren betreft een schimmelwerende behandeling. Zware chemicaliën zijn daarbij uit den boze. Als er in onze branche al gebruikt wordt gemaakt van verduurzamingsmiddelen, zijn dit veilige en watergedragen middelen die ook permitteren dat contact met voedingsmiddelen zijn toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Chris de Kruyf
Secretariaat EPV


WAAR STAAT HET?
Als gevraagd wordt naar officiele documentatie waar staat dat (Nederlandse) HT-pallets met het brandmerk "HT" niet met chemische stoffen geïmpregneerd mogen worden verwijst men in bijna alle gevallen door naar de internationale ISPM-15 regeling. De EPV schrijft hierboven dat Methylbromide (code MB) sinds 2010 niet meer als behandelmethode in de EU is toegestaan (nog wel in omloop als oude speel-pallet?). Daar ging mijn vraag niet over maar er blijkt hieruit wel dat er verwarring ontstaat. Want in de ISPM-15 regeling staat juist in de meest recente versie (versie 2013) dat hitte producerende chemische druk impregnering ook kan worden beschouwd als warmte behandeling zie editie 2015-04-02:

Klik voor vergroting
Uit de ISPM15 regeling update 2013 (pagina 12).

Er is via het unieke registratienummer van het brandmerk op de pallet via het Centraal register wel te achterhalen wie de maker / behandelaar van de pallet is zodat informatie over wel of niet gebruikte chemische stoffen op te vragen is.


HOE ZIT HET MET KABELHASPELS, KISTEN EN (ANDER)SLOOPHOUT?
Ook kabelhaspels, kisten en ander (sloop)hout belanden vaak op terreinen waarmee men kinderen laat spelen. Aan het hout zelf is niet te zien of het geïmpregneerd is.
De GGD schreef mij hierover dat het inderdaad niet goed mogelijk is geïmpregneerd hout visueel te onderscheiden van niet geïmpregneerd hout (conform rechtszaak Raad van State, editie 2009-03-25).
Ook hier geldt zoals de NVWA mij (hierboven) schreef: "Indien geen codes aanwezig zijn, kan alleen chemisch onderzoek uitsluitsel geven."

MEN MOET HET ZEKER WETEN
Ongetwijfeld zijn er pallets, kabelhaspels, kisten en stukken sloophout die echt helemaal onbehandeld zijn. Maar men moet het zeker weten (advies GGD). De zaak geïmpregneerd hout is vergelijkbaar met de chroom-6 verf zaak bij defensie. Bij het impregneren van hout wordt en is ook veel gebruik gemaakt van o.a. chroom-6 . Ieder risico op mogelijk contact hiermee zou uitgesloten moeten worden. Maar ook Arseen en diverse onbekende andere giftige stoffen zijn gebruikt voor het impregneren van hout. Geen stoffen om kinderen mee te laten spelen.

SLOT
De Milieu inspecteur van gemeente Purmerend weet niet of het waar is dat (alle) (Nederlandse) pallets (met brandmerk "HT") onbehandeld zijn. En stelt daarom ook voor dat Clup Welzijn het advies van de GGD gaat volgen. Het advies van de GGD is alleen hout te gebruiken waarvan men zeker weet dat het niet geïmpregneerd is. Onderstaande mail stuurde de Milieu inspecteur van Gemeente Purmerend aan mij en aan dhr. Hageraats van het kinderparadijs te Purmerend (onderdeel van Clup Welzijn):


van: Ron Gans
aan: Henk Niggebrugge
cc: C. Hageraats
datum: 28 april 2015 09:14 uur
onderwerp: Pallets

Heren, het blijft een welles / nietes verhaal of er pallets met een IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) logo gebruikt kunnen worden om te verbranden en te verzagen.
Omdat er van alles al is uitgezocht en ik niet ga proberen het wiel opnieuw uit te vinden sluit ik mij als handhaver en toezichthouder van de gemeente Purmerend aan bij het advies van de GGD.
Zelf heb ik ook informatie ingewonnen bij een palletsfabrikant in het zuiden van het land. De woordvoerder gaf mij te kennen dat pallets met een IPPC logo vrij waren van impregnatie middelen. Of dat nu wel of niet waar is weet ik natuurlijk niet. Het blijft een lastige materie.

Ik stel voor dat Clup Welzijn ook het advies van de GGD gaat volgen, zoals ik al eerder heb aangegeven in ons laatste gesprek op het Kinderparadijs zelf en gaat zoeken naar alternatieven voor het verbranden van hout.

Wat mij betreft sluit ik dit dossier en bedank jullie voor de prettige samenwerking met dit lastige item

Groet Ron Gans
Milieu inspecteur Gemeente Purmerend
Zie ook:
HT pallets kunnen ook chemisch geïmpregneerd zijn
GGD adviseert geen geïmpregneerd hout te zagen of te verbranden
VRH adviseert verbod op geïmpregneerde pallets bij vreugdevuren
VR Brabant-Zuidoost gaat ook gemeenten informeren over gevaren
VNOG gaat ook gemeenten informeren over gevaren geïmpregneerd hout
Problemen met Chroom-6 al veel langer bekend bij overheid
Veiligheidsregio Zeeland gaat aan de slag met info over geïmpregneerd hout
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. geïmpregneerd hout in het algemeen


Klik voor vergroting
Het advies van de GGD aan gemeente Purmerend is om maatregelen te nemen en alleen hout te gebruiken waarvan men zeker weet dat het niet is geimpregneerd (editie 2015-03-03).


Klik voor vergroting
Het voorstel van de milieuinspecteur van gemeente Purmerend aan het kinderparadijs om het advies van de GGD te volgen.